Akmeşe beldesi imar sorunları-YAKUPÖZKAN

Reply  Topics
Topic :Akmeşe beldesi imar sorunları
Owner :YAKUPÖZKAN Date :02.12.2001 21:46:44
1999 yılında yeni belediye olan beldemiz imar planınını tamamlamak aşamasında çizilen plan beldede 30 gün gün askı süresini doldurdu şimdi sanırım belediye meclisinde görüşülecek.Ben meclis üyesiyim ,bu plana sayısız itiraz pldu bu konuya yabancıyım bu konuyla ilgili tüm bilgilere açım sizden bundan sonraki süreç için neler yaşayacağımı öğrenmek istiyorum öncelikle bu planı iptal etirip herkezin onayını alacak bir plan mümkünmü 4 aralık salı günü belediyede görüşülecek bu konu için acil bilgilere ihtiyacım var.
Reply From :Star Harita Date :04.12.2001 09:50:45
Yakup Özkan ile telefon görüşmesi yapıldı.

Home | About Us | Services | References | Presentations |
Info Request | Related Laws | Contact |